Regupol®


Regupol® to znane na rynku międzynarodowym tworzywo markowe BSW. Regupol® został opracowany przed 30 laty przez BSW i znajduje dzisiaj zastosowanie na całym świecie. Pierwotnie był Regupol® połączniem granulatu gumowego lub włókien gumowych z poliuretanowymi środkami wiążącymi. W między czasie rozwinięto wiele innych materiałów elastycznych, przetwarznych do setek typów Regupol®, które z biegiem czasu zostały opracowane jako produkty własne BSW lub w ramach zleceń klientów. Dzięki uszlachetnianiu i laminowaniu powierzchni powstaje jeszcze więcej wariantów produktu do najróżniejszego zastosowania.

Regupol® jest ekstremalnie długotrwałym tworzywem elastycznym i jest przerabiany na role, płyty lub jako elementy formowane. Regupol® nadaje się do wszystkich zastosowań, przy których wymagane jest tłumienie dźwięków i drgań, elastyczność oraz mechaniczna obciążalność. W ten sposób z tworzywa Regupol® powstają najróżniejsze nawierzchnie sportowe, pokrycia posadzkowe chroniące przy upadkach, produkty w rolach i płyty do ochrony budów wytłumiające dźwięki stąpania, materiały do techniki drgań, jak i maty antypoślizgowe zabezpieczające ładunki podczas transportu. Regupol® jest wszechstronnie stosowalny, długotrwały, obciążalny i nadaje się do recyklingu.

BSW sprzedaje Regupol® zarówno jako surowiec do dalszej przebróbki, jak również w formie przyciętej w najróżniejszych wielkościach i formach. Największa część produktów końcowych BSW składa się z Regupol®.

Właściwości materiału

Regupol® produkowany jest na bazie setek różnych receptur. Obejmują one obok wyboru materiałów bazowych i środków wiążących także masę właściwą, dalszą przeróbkę i inne materiały dodatkowe. Warianty Regupol® opracowywane wg specyficznych potrzeb klienta mogą koncentrować się na następujących właściwościach materiału:

 • gęstość materiału
 • elastyczność
 • sztywność
 • ugięcie elementu sprężystego
 • redukcja siły
 • moduł powrotnego sprężystego odkształcania
 • sztywność na odkształcenia plastyczne
 • amortyzacja wstrząsów
 • wytrzymałość na uderzenia
 • wytrzymałość na rozciąganie
 • stabilność wymiarowa

   

 • wytrzymałość na ścieranie
 • wydłużanie przy zerwaniu
 • wydłużanie przy dalszym
 • zerwaniu wymiarowanie
 • nadawanie kształtu
 • nadawanie barwy
 • laminowanie
 • profilowanie powierzchni
 • resztkowość powrotnego odkształcania sprężystego
 • statyczne obciążenie stałe
 • obciążenia szczytowe

   

 • zachowanie się materiału podczas pożaru
 • odporność na wodę
 • przepuszczalność wody
 • wytrzymałość na promieniowanie UV
 • przepuszczalność powietrza
 • przewodzenie ciepła
 • właściwości przeciwdrobnoustrojowe
 • odporność na chemikalia
 • wymiar poprawy tłumienia odgłosów stąpania
 • techniczne parametry dot. drgań

   

Dziedziny zastosowania

 • Pokrycia posadzkowe, warstwy tłumiące odgłosy stąpania i warstwy elastyczne do budowy nawierzchni
 • Zewnętrzne nawierzchnie sportowe, nawierzchnie chroniące przy upadkach i komponenty elastyczne, stanowiące ich części składowe
 • Tłumienie drgań, zapobieganie przenoszeniu dźwięków materiałowych, absorpcja uderzeń
 • Warstwy ochronne i rozdzielcze do budowy płaskich dachów, architektury krajobrazu i ogrodnictwa (blokada przeciw niepożądanej roślinności), jak i inne gałęzie przemysłu
 • Ochrona przed obciążeniami punktowymi i powierzchniowymi

Materiały bazowe Regupol®

Regupol® składa się w zależności od typu materiału z poliuretanowych środków wiążących i przede wszystkim z następujących elastomerów:

 • granulatów i włókien gumowych SBR / NBR
 • granulatów EPDM
 • kauczuku butylowego

   

 • gumy komórkowej
 • pianki poliestrowej
 • pianki poliuretanowej

   

 • pianki polieterowej
 • korka innych elastomerów i dodatków

   

Dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Większość produktów BSW Regupol® posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (Deutsches Institut für Bautechnik) w Berlinie oraz europejskie dopuszczenie techniczne. Dopuszczenia do stosowania w budownictwie stanowią konieczne prawne dopuszczenia dla materiałów budowlanych i nie mogą być one zastępowane innymi badaniami i dowodami jakości. Materiały budowlane, które nie posiadają takiego dopuszczenia, nie mogą być stosowane.

Przykłady różnych typów Regupol®

powierzchnia profilowana o średniej gęstości
powierzchnia profilowana o średniej gęstości
wysoka gęstość materiału
wysoka gęstość materiału
niewielka gęstość z włókien gumowych
niewielka gęstość z włókien gumowych
materiał bazowy- materiały piankowe
materiał bazowy- materiały piankowe