Polityka Prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne
Poniższe informacje zapewniają ogólny zarys procesu przetwarzania Państwa danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane pozwalające na identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w poniższym oświadczeniu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się jej administrator. Dane kontaktowe tego podmiotu można znaleźć w nocie prawnej, opublikowanej na stronie internetowej.
W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Część gromadzonych danych podają Państwo samodzielnie. Są to np. dane wprowadzone podczas wypełniania formularza kontaktowego.
Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas Państwa odwiedzin na stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym albo czasie wywołania strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie wraz z odwiedzinami na stronie internetowej.
Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część gromadzonych danych służy zapewnieniu bezproblemowego dostępu do strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa aktywności podczas korzystania ze strony.
Jakie prawa z zakresu ochrony danych Państwu przysługują?
Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorców i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Oprócz tego przysługuje Państwu prawo do poprawiania, blokowania albo żądania usunięcia tych danych. W sprawach związanych z tym zakresem, a także w przypadku dodatkowych pytań odnośnie do ochrony danych, mogą kontaktować się Państwo w dowolnej chwili, korzystając z adresu podanego w nocie prawnej. Oprócz tego przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi u odpowiedniego organu nadzorczego.

Narzędzia służące do analizy i narzędzia dostawców zewnętrznych
Podczas odwiedzin na naszej stronie możemy przeprowadzać statystyczną analizę Państwa aktywności. Służą do tego przede wszystkim pliki cookie oraz programy analityczne. Analiza Państwa aktywności odbywa się zwykle anonimowo; powiązanie aktywności z Państwa tożsamością jest niemożliwe. Mogą Państwo nie zgodzić się na tę analizę albo uniemożliwić ją, rezygnując ze stosowania określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.
Mogą Państwo nie zgodzić się na tę analizę. Możliwości zgłoszenia sprzeciwu opisano w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.


2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych
Administratorzy tych stron przykładają dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Dane osobowe traktujemy z poufnością i zgodnie z ustawowymi przepisami dot. ochrony danych oraz niniejszym oświadczeniem.
Podczas korzystania z tej strony gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane pozwalające na zidentyfikowanie Państwa osoby. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych wyjaśniamy, jakie typy danych gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Objaśniamy także przyczyny takiego działania.
Informujemy, że transmisja danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji mailowej) może nie być całkowicie bezpieczna. Zapewnienie pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Szyfrowanie SSL albo TLS
Ze względów bezpieczeństwa i w celu zabezpieczenia przesyłanych treści wrażliwych, takich jak zamówienia i zapytania, przekazywanych nam jako administratorowi, na tej stronie zastosowano szyfrowanie SSL albo TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie oznaczenia protokołu w adresie strony z „http://” na „https://” i pojawieniu się symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
Aktywne szyfrowanie SSL albo TLS uniemożliwia osobom trzecim odczytanie wysyłanych do nas danych.

Informacja, blokada, usuwanie
W ramach obowiązujących przepisów ustawowych przysługuje Państwu prawo do uzyskania w każdej chwili bezpłatnej informacji o zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania. Oprócz tego mają Państwo prawo do poprawiania, blokowania albo usuwania tych danych. W sprawach związanych z tym zakresem a także w przypadku dodatkowych pytań odnośnie do danych osobowych, mogą kontaktować się Państwo w dowolnej chwili, korzystając z adresu podanego w nocie prawnej.

Sprzeciw wobec wysyłania e-maili marketingowych
Niniejszym informujemy, że nie wyrażamy zgody na wysyłanie materiałów reklamowych i informacyjnych na adres podany w nocie prawnej, chyba że wyraźnie o to poprosiliśmy. Administratorzy stron informują, że podejmą kroki prawne w przypadku wysyłania niepożądanych informacji marketingowych, np. w formie spamu wysyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.


3. Specjalista ds. ochrony danych

Ustawowo wymagany specjalista ds. ochrony danych
W naszym przedsiębiorstwie wyznaczyliśmy specjalistę ds. ochrony danych.
REGUPOL BSW GmbH
Herrn Harald Schmidt
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Telephone: 02751 803-316
Email: h.schmidt@regupol.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies
Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Cookies nie są szkodliwe dla Państwa komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą dostosowaniu naszej oferty do użytkowników oraz jej ogólnej optymalizacji i zwiększeniu bezpieczeństwa. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.
Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „cookie sesji”. Są one automatycznie kasowane po opuszczeniu strony. Inne pliki cookie są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym aż do ich usunięcia. Te pliki umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.
Mogą Państwo w taki sposób skonfigurować wyszukiwarkę, aby informowała ona o utworzeniu cookies i zezwalała na nie tylko w poszczególnych wypadkach albo zupełnie je wykluczała. Można również ustawić automatyczne usuwanie cookies po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookies może ograniczyć funkcje tej strony.
Pliki cookie niezbędne do nawiązania komunikacji elektronicznej albo do zapewnienia określonych, wymaganych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnych i zoptymalizowanych usług. Jeśli gromadzone są inne pliki cookie (np. cookies do analizy Państwa zachowania w sieci), zostaną one oddzielnie omówione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Logi serwera
Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych logach serwera, które przekazuje nam Państwa przeglądarka. Są to informacje o:
•    rodzaju i wersji przeglądarki
•    stosowanym systemie operacyjnym
•    adresie URL
•    nazwie hosta komputera uzyskującego dostęp
•    czasie zapytania do serwera
•    adresie IP
Te dane nie są łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł.
Postawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zezwalający na przetwarzanie w celu wykonania umowy właściwej albo przedwstępnej.

Formularz kontaktowy
Jeśli przesyłają nam Państwo zapytania, korzystając z formularza kontaktowego, to podane w formularzu dane, włącznie z danymi kontaktowymi, będziemy przechowywać w celu opracowania zapytania, a także na wypadek dodatkowych pytań. Tych danych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.
Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. W tym celu wystarczy poinformować nas mailowo i nie wymaga to zachowania określonych wymogów formalnych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych sprzed tego odwołania.
Dane wprowadzane przez Państwa do formularza kontaktowego przechowujemy do chwili wezwania nas do ich usunięcia, odwołania zgody na ich przechowywanie albo ustania powodu przechowywania (np. po opracowaniu zapytania). Nie narusza to wiążących przepisów ustawowych – w szczególności określających terminy przechowywania danych.

Rejestracja na tej stronie internetowej
Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji mogą zarejestrować się Państwo na naszej stronie: www.bsw-schwingungstechnik.de. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie do udostępnienia ofert lub usług, do których chcieli Państwo uzyskać dostęp, rejestrując się na stronie. Należy wprowadzić wszystkie informacje obowiązkowe, wymagane podczas procesu rejestracji. W przeciwnym razie rejestracja nie będzie możliwa.
W przypadku wystąpienia istotnych zmian, na przykład dotyczących zakresu oferty czy koniecznych modyfikacji technicznych, do przesłania informacji o zmianach wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji.
Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. W tym celu wystarczy poinformować nas mailowo i nie wymaga to zachowania określonych wymogów formalnych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed tego wycofania.
Dane gromadzone podczas rejestracji są przez nas przechowywane, dopóki są Państwo zarejestrowani na naszej stronie, a następnie są usuwane. Nie wzrusza to ustawowych terminów przechowywania danych.

Pobieranie danych i oprogramowania
Spółka REGUPOL BSW GmbH nie gwarantuje, że dane i oprogramowanie, które można pobrać ze stron internetowych, są wolne od błędów. Spółka REGUPOL BSW GmbH skontrolowała oprogramowanie pod kątem występowania wirusów. Mimo to zalecamy, aby pobrane dane i oprogramowanie ponownie przeskanować najnowszą wersją programu antywirusowego.


5. Narzędzia analityczne i marketing

Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy marketingowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics wykorzystuje tak zwane „cookies”. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i służące do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje o wykorzystaniu strony internetowej uzyskiwane dzięki plikom cookie są z reguły wysyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Przechowywanie plików cookie przez Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowania w sieci, aby zoptymalizować zarówno swoją ofertę internetową, jak i reklamy.

Anonimizacja IP
Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Powoduje to skrócenie Państwa adresu IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw-sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem tego adresu do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych sytuacjach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP, gdzie następnie jest skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje, aby analizować wykorzystanie strony internetowej, sporządzać raporty o aktywności w sieci i dostarczać administratorowi strony inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony oraz Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

Wtyczka przeglądarki
Można zapobiec zapisywaniu plików cookie, korzystając z adekwatnego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; informujemy, że w takim wypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w ich pełnym zakresie. Oprócz tego można zapobiec gromadzeniu przez Google danych dot. korzystania ze strony internetowej, wytwarzanych przez cookies (włącznie z adresem IP), a także uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki, dostępną pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Można uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Powoduje to wyłączenie obsługi plików cookie, co zapobiega gromadzeniu Państwa danych podczas przyszłych odwiedzin na tej stronie internetowej:


Wiecej informacji na temat postepowania Google Analytics z danymi uzytkowników znajduje sie w oswiadczeniu o ochronie danych Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Powierzenie przetwarzania danych
Zawarlismy z Google umowe powierzenia przetwarzania danych i w ramach korzystania z Google Analytics stosujemy sie do rygorystycznych wymagan niemieckich urzedów ds. ochrony danych.

Dane demograficzne, a korzystanie z Google Analytics
Na tej stronie internetowej wykorzystujemy funkcje „danych demograficznych”, oferowana przez Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów uwzgledniajacych wiek, plec i zainteresowania osób odwiedzajacych strone. Te dane pochodza ze spersonalizowanych reklam Google, a takze z danych o uzytkownikach dostarczanych przez podmioty trzecie. Przyporzadkowanie tych danych do konkretnej osoby jest niemozliwe. Moga Panstwo w dowolnej chwili dezaktywowac te funkcje, korzystajac z ustawien reklamy na koncie Google, a takze wyrazic ogólny sprzeciw wobec zapisywania Panstwa danych przez Google Analytics, zgodnie z opisem w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google AdWords i sledzenie konwersji Google
Ta strona wykorzystuje Google AdWords. AdWords to internetowy program marketingowy, dostarczany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).
W ramach korzystania z uslug Google AdWords wykorzystujemy tak zwane sledzenie konwersji. Jesli klikna Panstwo reklame wyswietlana przez Google, zostanie utworzony plik cookie sluzacy do sledzenia konwersji. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane przez przegladarke internetowa na komputerze uzytkownika. Pliki cookie po 30 dniach traca swoja waznosc i nie sluza do zidentyfikowania tozsamosci uzytkownika. Jesli uzytkownik odwiedzi okreslone strony tej witryny, a plik cookie bedzie ciagle aktywny, Google i my uzyskamy informacje, ze uzytkownik kliknal reklame, która przeniosla go do okreslonego miejsca.
Kazdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie mozna przesledzic poprzez strony internetowe klientów AdWords. Informacje pozyskane z cookies konwersji sluza do sporzadzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali na usluge sledzenia konwersji. Klienci otrzymuja informacje o lacznej liczbie uzytkowników, którzy klikneli ich reklame, i zostali przekierowani na strone opatrzona tagiem sledzenia konwersji. Nie otrzymuja jednak zadnych informacji pozwalajacych na zidentyfikowanie tozsamosci uzytkownika. Jesli nie chca byc Panstwo uwzgledniani w usludze sledzenia, moga Panstwo wyrazic sprzeciw, dezaktywujac pliki cookie sledzenia konwersji w ustawieniach uzytkownika stosowanej przegladarki internetowej. W takim wypadku nie beda Panstwo uwzgledniani w statystykach sledzenia konwersji.
Przechowywanie plików cookie konwersji odbywa sie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowania w sieci, aby zoptymalizowac zarówno swoja oferte internetowa, jak i reklamy.
Wiecej informacji o Google AdWords i sledzeniu konwersji Google znajduje sie w ogólnych postanowieniach dot. ochrony danych Google: www.google.de/policies/privacy/.
Moga Panstwo w taki sposób skonfigurowac wyszukiwarke, aby informowala ona o utworzeniu cookies i zezwalala na nie tylko w poszczególnych wypadkach albo zupelnie je wykluczala. Mozna równiez ustawic automatyczne usuwanie cookies po zamknieciu przegladarki. Dezaktywacja plików cookies moze ograniczyc funkcje tej strony.


6. Newsletter

CleverReach
Ta strona wykorzystuje CleverReach do rozsylania newsletterów. Dostawca uslugi jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach jest usluga umozliwiajaca organizacje i analize rozsylania newsletterów. Wprowadzone przez Panstwa dane zwiazane z subskrypcja newslettera (np. adres e-mail) sa przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.
Nasze newslettery przesylane za posrednictwem CleverReach umozliwiaja nam analize zachowania odbiorców newsletterów. W tym zakresie mozemy np. analizowac liczbe odbiorców, którzy otworzyli wiadomosc z newsletterem, a takze czestotliwosc otwierania konkretnych hiperlaczy. Ponadto za pomoca tak zwanego sledzenia konwersji mozemy przeanalizowac, czy po kliknieciu hiperlacza w newsletterze nastapilo uprzednio zdefiniowane dzialanie (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Wiecej informacji o analizie danych przez newsletter CleverReach mozna uzyskac pod: www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.
Przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie wyrazonej przez Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Moga Panstwo w dowolnym momencie wycofac te zgode, rezygnujac z subskrypcji newslettera. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem procesów przetwarzania danych sprzed tego odwolania.
Jesli nie zycza sobie Panstwo analizy przeprowadzanej przez CleverReach, musza Panstwo zrezygnowac z newslettera. Sluzy do tego hiperlacze znajdujace sie w kazdej wiadomosci z newsletterem. Oprócz tego moga Panstwo zrezygnowac z newslettera bezposrednio na stronie internetowej.
Dane przekazywane nam w celu otrzymywania newslettera sa u nas przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji. Po wypisaniu sie z newslettera usuwamy te dane zarówno z naszych serwerów, jak i serwerów nalezacych do CleverReach. Nie dotyczy to danych przechowywanych w innych celach (np. adresów e-mail do strefy dla czlonków).
Bardziej szczególowe informacje znajduja sie w postanowieniach o ochronie danych CleverReach pod: www.cleverreach.com/de/datenschutz/.https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych
Zawarlismy z CleverReach umowe powierzenia przetwarzania danych i w ramach korzystania z uslug CleverReach stosujemy sie do rygorystycznych wymagan niemieckich urzedów ds. ochrony danych.

 

7. Wtyczki i narzedzia

Google Maps
Ta strona wykorzystuje interfejs programowania aplikacji Google Maps, zapewniajacej uslugi kartograficzne. Dostawca jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Korzystanie z funkcji Google Maps wymaga zapisania Panstwa adresu IP. Te informacje sa z reguly przesylane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wplywu na przesylanie danych.
Korzystanie z Google Maps ma na celu optymalizacje naszej oferty online i umozliwienie latwego odnalezienia na mapie podawanych przez nas miejsc. Jest to uzasadniony interes w mysl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Wiecej informacji na temat postepowania z danymi uzytkowników znajduje sie w oswiadczeniu o ochronie danych Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Warunki korzystania z Live Chat

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Yalst Live Chat spólki Visisoft OHG, Schonenfahrerstr. 7, 18057 Rostock, Niemcy. Uzytkownik zachowuje przy tym anonimowosc. Oznacza to, ze gromadzone wówczas dane nie sa wykorzystywane do identyfikacji tozsamosci osoby odwiedzajacej strone. Dane te nie sa równiez grupowane z danymi osobowymi powiazanymi z nazwa uzytkownika. Dane osobowe, takie jak imie i nazwisko, adres e-mail itp. sa wykorzystywane wylacznie wtedy, gdy przekaza je Panstwo dobrowolnie. Dane sa przechowywane przez dostawce tych stron i nie sa przekazywane podmiotom trzecim.