Regufoam® sound 10

Dane produktu

Dane fizyczne

tłumienie dźwięków uderzeniowych ocenione wg ISO 717-2 ΔLW ≥ 34 dB
Średnia sztywność dynamiczna wg DIN EN 29052-1s't ≤ 10 MN/m³
Przewodność cieplnaλ = 0,046 W/mK
Opór cieplnyR = 0,331 m²K/W
Przewodność cieplna, klasa odporności ogniowej wg DIN 4102/DIN EN 13501-1klasa E (B 2)
Maksymalne obciążenie stałebis 2.500 kg/m² (25 kN/m²)
Ściśliwość wg DIN EN 12431c ≤ 2,0 mm,
niezmienność kształtu i sprężystość objętościowa
Nr aprobaty technicznej Z-23.21-1905

Prowadzenie badań i ocena wg DIN 18134, pomiar próbek i jednostka kontrolna wg DIN EN 826.
Badania prowadzone przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.