Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia ładunku

Niebezpieczeństwo ciężkich szkód materialnych i wypadków z udziałem ludzi

W przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia ładunku może dojść do przesunięcia ładunku, co może prowadzić do ciężkich szkód materialnych i wypadków z udziałem ludzi. Podczas transportu działają bowiem siły (przyśpieszanie, hamowanie, siły odśrodkowe oraz wstrząsy) osiągające prawie wartość wagi samego ładunku.

Ładunek może na przykład przebić ścianę czołową samochodu ciężarowego i zranić, a nawet spowodować śmierć kierowcy. Także rozładunek przesuniętego towaru wiąże się z niebezpieczeństwem. Często zdarza się, że ładunek spada z pojazdu i powoduje zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Oprócz tego niewłaściwie zabezpieczony ładunek często sam zostaje uszkodzony. W samych Niemczech straty z tego tytułu sięgają rzędu kilkuset milionów euro rocznie. Szacuje się, że niewłaściwie zabezpieczony ładunek jest przyczyną około 20% wszystkich wypadków w ramach transportu ciężkiego.

Niezabezpieczony ładunek i jego skutki

Niezabezpieczony ładunek i jego skutki
Niezabezpieczony ładunek i jego skutki
Niezabezpieczony ładunek i jego skutki
Niezabezpieczony ładunek i jego skutki
Niezabezpieczony ładunek i jego skutki
Niezabezpieczony ładunek i jego skutki

Ważne informacje

§ 22 Ustęp 1 niemieckiego Kodeksu drogowego (StVO)

Ładunek łącznie z urządzeniami służącymi do jego zabezpieczenia, jak również urządzenia załadunkowe należy załadować i zabezpieczyć tak, żeby nawet w przypadku pełnego hamowania lub nagłego manewru omijania nie mogły się one przesuwać, przewracać, obracać, spadać ani powodować niepotrzebnego hałasu. Należy przy tym stosować powszechnie uznane reguły techniczne.

§ 23 niemieckiego Kodeksu drogowego (StVO)

Kierujący pojazdem jest odpowiedzialny za to, żeby jego widoczność [...] nie była ograniczona przez [...] ładunek, urządzenia lub stan pojazdu. Musi zadbać o to, żeby pojazd, pociąg lub zespół pojazdów, jak również ładunek [...] odpowiadał odpowiednim przepisom i żeby bezpieczeństwo pojazdu nie ucierpiało w wyniku jego załadunku.

§ 31 Ustęp 2 niemieckiej Ustawy o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego (StVZO)

Posiadacz pojazdu nie może zlecić lub dopuścić do uruchomienia pojazdu, jeżeli jest mu wiadome lub powinno mu być wiadome, że [...] załadunek [...] nie został przeprowadzony zgodnie z przepisami lub jeżeli bezpieczeństwo pojazdu w ruchu drogowym może zostać przez ten ładunek zagrożone.

Przedsiębiorca dopuszcza się naruszenia przepisów StVZO, jeżeli zaniechał wyposażenia pojazdu w środki pomocnicze niezbędne do zabezpieczenia ładunku.

§ 412 Ustęp 1 niemieckiego Kodeksu handlowego (HGB)

O ile z uwarunkowań lub zwyczajów ruchu drogowego nie wynika nic innego, nadawca jest zobowiązany do załadunku towaru, do jego zabezpieczenia i prawidłowego zamocowania (załadunek) oraz do jego rozładowania w sposób zapewniający bezpieczny transport ładunku. Przewoźnik jest zobowiązany do załadunku towaru w sposób zapewniający bezpieczną eksploatację pojazdu.

Osoby odpowiedzialne

Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia ładunku
Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia ładunku