Regupol® sound 12

Dane produktu

Dane fizyczne

tłumienie dźwięków uderzeniowych ocenione wg ISO 717-2 ΔLW ≥ 35 dB
Średnia sztywność dynamiczna wg DIN EN 29052-1s't ≤ 12 MN/m³
Przewodność cieplnaλ = 0,063 W/mK
Opór cieplnyR = 0,289 m²K/W
Przewodność cieplna klasa odporności ogniowej wg DIN 4102/DIN EN 13501-1klasa E (B 2)
Maksymalne obciążenie stałedo 3.000 kg/m² (30 kN/m²)
Ściśliwość wg DIN EN 12431c ≤ 2,0 mm
Nr aprobaty technicznejZ-23.21-1935
Europejsha Aprobata TechnicznaETA-15/0727

Prowadzenie badań i ocena wg DIN 18134, pomiar próbek i jednostka kontrolna wg DIN EN 826.
Badania prowadzone przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.