Regupol® sound 17

Tłumienie dźwięków uderzeniowych wg ISO 10140

Współczynnik tłumienia dźwięków uderzeniowych wg ISO 717-2

∆Lw ≥ 27 dB
CI,∆ = -13 dB
Cl,r = 2 dB

Uzyskane wyniki opierają się wyłącznie na badanej konstrukcji testowej.

Częstotliwość
Hz
Ln,0 Strop surowy
Tercja dB
∆L
Tercja dB
10061,44,0
12565,05,0
16064,09,1
20064,811,3
25064,713,8
31566,418,0
40067,022,5
50067,125,9
63067,630,2
80068,734,5
1.00068,837,4
1.25069,237,4
1.60069,438,4
2.00069,841,7
2.50070,349,5
3.15071,659,1