Regupol® sound 47

Tłumienie dźwięków uderzeniowych wg ISO 10140

Współczynnik tłumienia dźwięków uderzeniowych wg ISO 717-2

∆Lw ≥ 23 dB
CI,∆ = -13 dB
CI,r = 2 dB

Uzyskane wyniki badań opierają się wyłącznie na badanej konstrukcji testowej.

Częstotliwość
Hz
Ln,0 Strop surowy
Tercja dB
∆L
Tercja dB
10059,4-2,0
12566,22,6
16063,74,8
20064,47,6
25064,312,3
31566,016,7
40066,320,5
50066,724,3
63067,027,6
80068,230,8
1.00068,733,1
1.25068,735,3
1.60069,238,8
2.00069,344,4
2.50069,950,3
3.15070,956,2