Regupol® Wibroizolacji

Regupol® vibration to połączenie gumy z poliuretanowym środkiem wiążącym dostępne w ośmiu różnych wariantach.

• Obciążenie statyczne 0,02 N/mm² • Optymalny zakres obciążenia 0,004 - 0,014 N/mm² • Wytrzymałość na rozciąganie 0,12 N/mm² • Współczynnik strat mechanicznych 0,22 • Statyczny moduł spężystości 0,02 - 0,08 N/mm² • Dynamiczny moduł sprężystości 0,05 - 0,38 N/mm² • Twardość 14 kPa • Klasa odporności ogniowej B2, E
Obszary zastosowania
Wibroizolacji i Wibroakustyki
• Obciążenie statyczne 0,05 N/mm² • Optymalny zakres obciążenia 0,010 - 0,050 N/mm² • Wytrzymałość na rozciąganie 0,30 N/mm² • Współczynnik strat mechanicznych 0,18 • Statyczny moduł spężystości 0,1 - 0,2 N/mm² • Dynamiczny moduł sprężystości 0,2 - 1,4 N/mm² • Twardość 50 kPa • Klasa odporności ogniowej B2, E
Obszary zastosowania
Wibroizolacji i Wibroakustyki
• Obciążenie statyczne 0,10 N/mm² • Optymalny zakres obciążenia 0,050 - 0,10 N/mm² • Wytrzymałość na rozciąganie 0,34 N/mm² • Współczynnik strat mechanicznych 0,17 • Statyczny moduł spężystości 0,3 - 0,55 N/mm² • Dynamiczny moduł sprężystości 0,9 - 2,4 N/mm² • Twardość 180 kPa • Klasa odporności ogniowej B2, E
Obszary zastosowania
Wibroizolacji i Wibroakustyki
• Obciążenie statyczne 0,12 N/mm² • Optymalny zakres obciążenia -- N/mm² • Wytrzymałość na rozciąganie 0,15 N/mm² • Współczynnik strat mechanicznych 0,17 • Statyczny moduł spężystości 0,2 - 0,4 N/mm² • Dynamiczny moduł sprężystości 0,45 - 2,7 N/mm² • Twardość 83 kPa • Klasa odporności ogniowej B2, E
Obszary zastosowania
Regupol® vibration 450 stosowany jest zwyczajowo jako izolacja pionowa.
• Obciążenie statyczne 0,15 N/mm² • Optymalny zakres obciążenia 0,05 - 0,15 N/mm² • Wytrzymałość na rozciąganie 0,36 N/mm² • Współczynnik strat mechanicznych 0,17 • Statyczny moduł spężystości 0,25 - 0,8 N/mm² • Dynamiczny moduł sprężystości 1,2 - 3,3 N/mm² • Twardość 220 kPa • Klasa odporności ogniowej B2, E
Obszary zastosowania
Wibroizolacji i Wibroakustyki
• Obciążenie statyczne 0,30 N/mm² • Optymalny zakres obciążenia 0,15 - 0,30 N/mm² • Wytrzymałość na rozciąganie 0,60 N/mm² • Współczynnik strat mechanicznych 0,16 • Statyczny moduł spężystości 0,5 - 1,7 N/mm² • Dynamiczny moduł sprężystości 2,5 - 7,0 N/mm² • Twardość 415 kPa • Klasa odporności ogniowej B2, E
Obszary zastosowania
Wibroizolacji i Wibroakustyki
• Obciążenie statyczne 0,80 N/mm² • Optymalny zakres obciążenia 0,20 - 0,80 N/mm² • Wytrzymałość na rozciąganie 0,90 N/mm² • Współczynnik strat mechanicznych 0,18 • Statyczny moduł spężystości 1,2 - 2,9 N/mm² • Dynamiczny moduł sprężystości 3,6 - 18,2 N/mm² • Twardość 545 kPa • Klasa odporności ogniowej B2, E
Obszary zastosowania
Wibroizolacji i Wibroakustyki
• Obciążenie statyczne 1,50 N/mm² • Optymalny zakres obciążenia 0,80 - 1,50 N/mm² • Wytrzymałość na rozciąganie 2,30 N/mm² • Współczynnik strat mechanicznych 0,16 • Statyczny moduł spężystości 4,0 - 11,0 N/mm² • Dynamiczny moduł sprężystości 15,0 - 45,0 N/mm² • Twardość 1650 kPa • Klasa odporności ogniowej B2, E
Obszary zastosowania
Wibroizolacji i Wibroakustyki