Zakres stosowania

Ochrona przed mechanicznym oddziaływaniem siły

Ochrona przed mechanicznym oddziaływaniem siły

Regupol® charakteryzuje się nadzwyczjną wytrzymałością. Ten materiał jest odporny na najróżniejsze oddziaływania mechaniczne, duże obciążenia powierzchniowe łącznie z obciążeniami punktowymi oraz na siły tarcia.

Amortyzacja

Spadające przedmioty mogą się uszkodzić, a osoby które się uderzą mogą odnieść obrażenia. Takim niepożądnaym skutkom pomagają zapobiegać swoją elastycznością wszystkie cztery tworzywa BSW.

Izolacja akustyczna

Izolacja akustyczna

Wszystkie cztery tworzywa BSW tłumią odgłosy stąpania i chodzenia, natomiast Recoflex® i Variofoam® wytłumiają także dźwięki przenoszone powietrzem. Dlatego też już od wielu lat BSW jest dostawcą przede wszystkim produktów tłumiących odgłosy stąpaniu dla renomowanych przedsiębiorstw przemsyłu chemicznego i budowlanego.

Tłumienie drgań

BSW należy do wiodących dostawców na rynku materiałów tłumiących drgania i zapobiegających przenoszeniu dźwięków materiałowych dla przemysłu maszynowego i budowlanego.

Antypoślizgowość

Antypoślizgowość

Regupol® maty antypoślizgowe dla przemysłu transportowego oferowane są nie tylko pod ich znaną nazwą markową, lecz także przez licznych handlowców pod kreowaną przez nich własną nazwą marką - "Privat Lebel". Antypoślizgowe powierzchnie materiałów Regupol® zostały sprawdzone pod względm ich sprawności i niezawodności.

Rozdzielanie

Różnorodne materiały nie mogą się stykać, również przy często występujących niekorzystnych warunkach. W takich przypadkach pomocne są warstwy rozdzielcze BSW, które dzięki swojej długotrwałości, gęstości i wytrzymałości pomagają zapobiegać skutkom niepożądanego zestyku materiałów.

Składowanie

Składowanie

Określone przemioty muszą być często krótko lub długoterminowo bezpiecznie transportowane względnie składowane. Tworzywa BSW pomagają je mocować lub separować.

Formowanie

Elementy formowane są często wewnątrz elastyczne. Dlatego też tworzywa BSW stososowane są do mebli, zabudów wewnętrznych, pojazdów oraz maszyn.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Wysokie standardy produktów BSW w zakresie ochrony środowiska pozwalają na ich stosowanie tam, gdzie wymogi ochrony środowiska wykluczają użycie innych materiałów.