Czy materiały służące do izolacji dźwięków uderzeniowych wymagają Europejskiej aprobaty technicznej?

W Europie materiały służące do izolacji dźwięków uderzeniowych pod jastrychem wymagają Europejskiej aprobaty technicznej (ETA). Aprobaty dotyczy co następuje:

Dla materiałów budowlanych nie została przygotowana norma zharmonizowana, nie wydano również mandatu w celu przygotowania odpowiedniej normy zharmonizowanej.
Europejska aprobata techniczna (ETA) jest konieczna jeśli:

  • parametry materiałów odbiegają znacząco od normy zharmonizowanej,
  • został wydany mandat w celu przygotowania normy zharmonizowanej. Europejska aprobata techniczna może być udzielona wówczas na czas określony.

Państwa, w których konieczne jest przedłożenie Europejskiej aprobaty technicznej (ETA):Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Turcja.Materiały budowlane, które posiadają Europejską aprobatę techniczną (ETA) muszą być opatrzone oznakowaniem CE.

Europejska aprobata techniczna (ETA) stanowi dowód przydatności i nieszkodliwości materiałów budowlanych w zakresie ich przeznaczenia. Europejska aprobata techniczna (ETA) obejmuje następujące cechy materiału:

  • wytrzymałość mechaniczna i stateczność
  • ochrona przeciwpożarowa
  • higiena, zdrowie, ochrona środowiska
  • bezpieczeństwo użytkowania
  • izolacja dźwiękowa
  • oszczędność energii, izolacja cieplna

Europejska aprobata techniczna (ETA) przyznawana jest przez Europejską Organizację ds. Aprobat Technicznych (EOTA). Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych jest organizacją opartą na dyrektywie dotyczącej materiałów budowlanych i reprezentuje instytucje kompetentne do udzielania Europejskiej aprobaty technicznej (ETA), wskazane przez państwa UE i państwa EFTA, które podpisały porozumienie o utworzeniu EOG. Więcej informacji na temat Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA): www.eota.eu