Dlaczego muszę brać pod uwagę, ochronę przed hałasem ?

Norma DIN 4109 (PN 87/B-02151/02) określa ochronę przed hałasem w budownictwie i posiada podobne znaczenie jak ochrona cieplna budynków czy ochrona przeciwpożarowa. Są w niej opisane wymagania i i sposoby oceny. Wymagania w stosunku do ochrony przed hałasem stawiają sobie za cel ochronę ludzi przebywających w pomieszczeniach przed uciążliwościami spowodowanymi przenoszeniem dźwięku, a co za tym idzie zapobieganiu szkodom zdrowotnym. Następnie uregulowana jest ochrona przed hałasem zewnętrznym, jak i ochrona przed odgłosami urządzeń technicznych i produkcyjnych. Norma opisuje nie tylko ochronę pomieszczeń pobytowych przed przenoszeniem dźwięków z odrębnych mieszkań czy miejsc pracy, ale definiuje tzw. minimalne wymaganiaco do izolacji przed dźwiękami powietrznymi i uderzeniowymi. W ten sposób określa nieprzekraczalne granice zakresy do ochrony zdrowia. Ochrona przed hałasem w budownictwie, dotyczy ogólnie budownictwa mieszkaniowego, ale skupia się również na obszarach szkół, bibliotek, szpitali, budynków użyteczności publicznej, biurowców, hoteli i innych miejscach pobytu ludzi, aby zapewnić zgodne z przeznaczeniem ich użytkowanie. Jeśli wymagania dotyczące ochrony przed hałasem nie mogą być dotrzymane, powstają szkody budowlane i grożą pozwy o odszkodowanie.