Którą stroną do dołu powinien leżeć na stropie Regupol® i Regufoam®?

Regupol® i Regufoam® są od spodu profilowane. Podczas układania profilowanie to powinno znajdować się na spodzie. Odwrotne ułożenie jest niedozwolone i wpływa negatywnie na właściwości tłumiące.

Przy wytłumianiu od dźwieków uderzeniowych ciężkich wylewek i posadzek wibrowanych, materiał tłumiący, o ile nie zostanie to inaczej określone należy układać w jednym kawałku.

Elastyczne posadowienie jest tylko wtedy skuteczne, jeśli podczas zabudowy będą zachowane określone zasady. Należy tutaj uważać zwłaszcza, żeby nie doszło do żadnych bezpośrednich połączeń (mostków dźwiękowych) pomiędzy wylewką, powstającym systemem podłogowym a płytą podłoża lub stropem i wzniesionymi na nich elementami.

Układać należy na zamiecionym podłożu. Wystające nierówności betonu, należy zeszlifować, wystające części zbrojenia usunąć. Betonowe nierówności nie powinny przekraczać 3 mm . Układać stroną profilowaną do dołu!

Na początek do wszystkich ścian i wystających części budowlanych przykleja się na styk (bez przerw) boczne pasy tłumiące, do wysokości co najmniej o 1cm wyższej od poziomu gotowej podłogi. Można tutaj użyć odpowiednio przygotowane pasy z materiału Regupol® / Regufoam® bądź użyć pasów wełny mineralnej grubości przynajmniej 10 mm.

Następnie należy bez odstępów ułożyć Regupol® / Regufoam®. Krawędzie łączymy na styk i skleić odpowiednią taśmą klejącą (np. Tesa® Duct-Tape).

Po ułożeniu Regupol® / Regufoam® jest przykrywany ogóniedostępną folią PE (polietylenową 0,2 mm). Krawędzie foli powinny się nakładać ok. 20 cm i muszą być sklejone odpowiednią (j.w.) taśmą. Po bokach folia powinna być wywinięta w górę o 20 cm wzdłuż ścian.

Regupol® / Regufoam® jest odporny na wilgoć, mimo to powinnien by przed nią chroniony i magazynowany w suchym pomieszczeniu. Materiał należy chronić przed chemikaliami, olejami, tłuszczami, itp.

Należy zwracać uwagę, żeby Regupol® /Regufoam® stosować z uwzględnieniem oryginalnych kart technicznych, a zwłaszcza zachowując dopuszczalne obciążenia statyczne.