Jak odróżnię dźwięki materiałowe od powietrznych?

Różnica pomiędzy dźwiękami materiałowymi, a powietrznymi polega wyrażając się prosto, na sposobie ich przenoszenia. Dźwięk powietrzny składa się z ruchu cząsteczek masy (drgań) rozprzestrzeniającego się w formie fal dźwiękowych z szybkością dźwięku (344m/s). Zróżnicowane częstotliwości, ilość zmian natężenia na sekundę tworzą charakterystyczne tony. Na przykład, gwizd ma wysoką częstotliwość, podczas gdy przetaczanie się dalekiego grzmotu niską. Częstotliwości mierzymy w hercach (Hz). Zakres słuchu młodego, zdrowego człowieka sięga od ok. 20 Hz do ok. 20 kHz (20.000 Hz). Dźwięki materiałowe rozprzestrzeniają się w ciałach stałych, stali, drewnie, wodzie,betonie, kamieniu itp. Należą tutaj do nich np.dźwięk uderzeniowy i część dźwięków y urządzeń technicznych. Wielkością opisującą dźwięk jest decybela „dB“.