Materiał

Regupol® oraz Regufoam®
Również w przypadku wysokich obciążeń materiał izolacyjny Regupol® oraz Regufoam® ugina się nie powodując uszkodzenia struktury materiału (na rysunku ugięcie zostało przedstawione z nadmiarem, bez zachowania skali).

Maksymalna ściśliwość Regufoam® sound i Regupol® sound znajduje się w zakresie przewidzianym przez służby nadzoru budowlanego i wynosi w zależności od typu pomiędzy ≤ 0,8 a ≤ 2,0 mm.

W przypadku obciążenia wynoszącego 30 kN/m2 współczynnik ugięcia materiału izolacyjnego Regupol® sound 47 wynosi jedynie 1,6 mm.

Po dokonaniu odpowiednich obliczeń dotyczących jastrychu oraz szczelin dylatacyjnych, powierzchnie posadzek zabezpieczone za pomocą Regufoam® sound oraz Regupol® sound w celu wytłumienia dźwięków uderzeniowych mogą podlegać nawet dużym obciążeniom bez powstawania uszkodzeń. Właściwości materiału, takie jak zdolność do przywracania pierwotnego kształtu i polepszenie tłumienia dźwięków uderzeniowych, pozostają niezmienne przez bardzo długi czas (około 50 lat).

graficzny Parametry materiału pod względem tłumienia dźwięków uderzeniowych pozostają przez długi czas na stałym poziomie
Odciążenie powoduje powrót materiału w przybliżeniu do grubości wyjściowej. Parametry materiału pod względem tłumienia dźwięków uderzeniowych pozostają przez długi czas na stałym poziomie.

Zostało to wykazane między innymi przez próbę pełzania w długim okresie czasu z dwunastoma milionami cykli zmian obciążenia,

Zdolność do przywracania kształtu pierwotnego wynosi przynajmniej ok. 95%. Ogólny atest dopuszczający nadzoru budowlanego gwarantuje ponadto, że zmierzone wartości tłumienia dźwięków uderzeniowych pozostają na stałym poziomie przez długi okres czasu.

Zachowanie materiału Regupol® oraz Regufoam® pod względem elastyczności pokazuje, że materiał zachowuje swoje właściwości pod wysokim obciążeniem bez powstawania uszkodzeń. Te bardzo ważne właściwości mogą zostać uzyskane tylko dzięki zapewnieniu wysokiego poziomu jakości, począwszy od kontroli surowców na wejściu, aż do badań poprawy tłumienia dźwięków uderzeniowych w laboratorium placówki sprawdzającej i certyfikującej. Dlatego stosowanie produktów niezaprojektowanych specjalnie do izolowania od dźwięków uderzeniowych nie przynosi efektu, a nawet jest niebezpieczne.

Materiał izolacyjny Regupol® oraz Regufoam®, oprócz doskonałych właściwości fizycznych, wykazuje również bardzo korzystne właściwości chemiczne. Zakresy stosowania podłóg przemysłowych podlegających wysokim obciążeniom wymagają bardzo często również odporności na wilgoć, wytrzymałości na hydrolizę oraz wytrzymałości na działanie kwasów mlekowych i tłuszczowych. Poza tym nieodzowna jest odporność na działanie powszechnie stosowanych środków przemysłowych i środków czyszczących.