Warianty montażu

Regupol® i Regufoam® wyciszanie posadzek z jastrychu

Na poniższych rysunkach przedstawione zostały najczęściej spotykane w praktyce sytuacje związane z montażem izolacji pod jastrychem. Należy zwrócić uwagę na unikanie powstawania mostków akustycznych. Jeżeli konieczne jest dokonanie wyboru pomiędzy zastosowaniem do izolacji akustycznej materiałów do termoizolacji a materiałami do tłumienia dźwięków uderzeniowych, wówczas pierwszeństwo powinno mieć tłumienie dźwięków uderzeniowych, przynajmniej w zakresie niezbędnym do bezpośredniej ochrony zdrowia. Przy układaniu mat do izolacji od dźwięków uderzeniowych na termoizolacji, należy zwrócić uwagę odpowiednią gęstość (sztywność) produktu termoizolacyjnego. Profilowana część maty izolującej uderzenia nie może zagłębiać się w termoizolacji. W przeciwnym wypadku mata albo nie będzie powodowała tłumienia, albo efekt zostanie zaniżony.

Typowy montaż izolacji z materiału Regupol® oraz Regufoam®: 1. Boczne pasy izolacyjne z folią PE, 2. Jastrych pływający 3.Materiał izolacyjny Regupol® lub Regufoam® z nałożoną folią PE 4.Strop betonowy

a.) Jastrych pływający:

Typowy montaż izolacji z materiału Regupol® oraz Regufoam®:

 1. Pas izolacji obwiedniowej z folią aluminiową lub PE
 2. Jastrych pływający
 3. Regupol® lub Regufoam® maty izolacji podjastrychowej z naniesioną folią aluminiową lub folią polietylenową
 4. Strop betonowy

 

 

1. Boczne pasy izolacyjne z folią PE 2. Jastrych pływający 3. Rurka ogrzewania podłogowego 4. Materiał izolacyjny Regupol® lub Regufoam® z nałożoną folią PE 5. Strop betonowy

b.) Jastrych pływający z ogrzewaniem podłogowym:

Montaż izolacji z materiału Regupol® oraz Regufoam® pod ogrzewaniem podłogowym:

 1. Pas izolacji obwiedniowej z folią aluminiową lub PE
 2. Jastrych pływający
 3. Rurka ogrzewania podłogowego
 4. Regupol® lub Regufoam® maty izolacji podjastrychowej z naniesioną folią aluminiową lub folią polietylenową
 5. Strop betonowy

 

 

1. Boczne pasy izolacyjne z folią PE 2. Jastrych pływający 3. Materiał izolacyjny Regupol® lub Regufoam® z nałożoną folią PE 4. Termoizolacja 5. Przewody rurowe 6. Strop betonowy

c.) Jastrych pływający z termoizolacją i przewodami rurowymi:

Montaż izolacji z materiału Regupol® oraz Regufoam® na termoizolacji z przewodami rurowymi:

 1. Pas izolacji obwiedniowej z folią aluminiową lub PE
 2. Jastrych pływający
 3. Regupol® lub Regufoam® maty izolacji podjastrychowej z naniesioną folią aluminiową lub folią polietylenową
 4. Termoizolacja
 5. Przewody rurowe
 6. Strop betonowy

 

 

1. Boczne pasy izolacyjne z folią PE 2. Płytki podłogowe ze środkiem wiążącym 3. Jastrych pływający 4. Materiał izolacyjny Regupol® lub Regufoam® z nałożoną folią PE 5. Strop betonowy

d.) Wykładzina z płytek klinkierowych układana przy użyciu technologii wibracyjnej:

Montaż izolacji z materiału Regupol® oraz Regufoam® pod podłogą wykonaną w technologii wibracyjnej:

 1. Boczne pasy izolacyjne z folią PE
 2. Płytki podłogowe ze środkiem wiążącym
 3. Jastrych pływający
 4. Materiał izolacyjny Regupol® lub Regufoam® z nałożoną folią PE
 5. Strop betonowy