Zalety & Zastosowanie

Zalety

 • trwałe obciążenie od 0,5 do 5 t/m²
 • dopuszczenie do stosowania w budownictwie
 • bardzo dobry stosunek optymalizacji tłumienia odgłosu kroków do wysokości montażu
 • pomijalne zachowanie pod względem pełzania, również w przypadku wysokich trwałych obciążeń statycznych
 • lub dynamicznych
 • znakomite do podłóg układanych metodą wibracyjną (brak miejsc zapadania itp.)
 • brak problemów w przypadku obciążeń toczących
 • trwale elastyczne
 • wysoki potencjał elastyczności
 • długi cykl przydatności do użytku
 • szybki montaż
 • wewnętrzny i zewnętrzny nadzór produkcji oraz zaawansowana kontrola jakości
 • brak zastrzeżeń odnośnie wpływu na zdrowie
 • dopuszczone do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, w których się przebywa
 • kontrola jakości przez urzędy ds. kontroli materiału
Regupol Sound 17
jastrychu izolacja Regupol Sound 17

Zastosowanie

Ppełnopowierzchniowo pod obciążaniem jastrychem np. w

 • halach produkcyjnych, magazynowych i wysyłkowych
 • supermarketach i centrach handlowych
 • halach koncertowych, audytoriach, kinach, studiach dźwiękowych
 • centrach fitness
 • domach wielorodzinnych, hotelach, szpitalach, domach opieki
 • dużych kuchniach oraz innych podłogach narażonych na kontakt z wilgocią
 • strefach wejść hotelowych i budynków administracyjnych
 • bibliotekach, na uniwersytetach, w szkołach
 • warsztatach
 • laboratoriach badawczych
 • podłogach układanych metodą wibracyjną