Variofoam®

Variofoam® pianka kompozytowa i kompozyty składają się z różnorodnych materiałów podstawowych i dodatków. Variofoam® 1000 i Variofoam® 2000 są klasycznymi tworzywami pianki kompozytowej. Natomiast Variofoam® composites to specjalnie opracowane nowości, produkowane przez BSW zgodnie z potrzebami swoich klientów lub jako produkty końcowe, względnie jako komponenty systemów sprzedawane przez własną firmę.

BSW sprzedaje piankę kompozytową Variofoam® zarówno jako surowiec do dalszej przebróbki, jak również w formie przyciętej w najróżniejszych wielkościach i formach. Właściwości materiałów pianki kompozytowej Variofoam® mogą być zmienione odpowiednio do specyficznych potrzeb klienta. W zależności od wymgów zawsze znajdujemy wspólnie z naszymi klientami najlepsze parametry.

Variofoam® composites może składać się zarówno z pianki kompozytowej jak i z innych materiałów podstawowych i dodatkowych. BSW dysponuje w tym zakresie szerokim wachlarzem możliwości, bazujących na wieloletnim doświadczeniu w produkcji elastycznych materiałów i produktów gotowych. W zależności od profilu wymagań surowce i dodatki Variofoam® composites zostają tak dobrane i połączone, aż osiagnięte będą pożądane właściwości materiału.

Produkty Variofoam® stosowane są głównie tam, gdzie wymagane są materiały elastyczne jako produkty końcowe lub jako składniki produktu. Dalsze główne zakresy stosowania Variofoam® to obszary, w których pożądana jest absorbcja dźwięków przenoszonych powietrzem, tłumienie odgłosów stąpania, izolacja drgań i izolacja termiczna.

Właściwości materiałowe

Opracowywanie Variofoam® composites wg specyficznych potrzeb klienta może koncentrować się na następujących właściwościach materiału:

 • elastyczność, sztywność
 • ugięcie elementu sprężystego
 • redukcja siły
 • moduł powrotnego sprężystego odkształcania
 • sztywność na odkształcenia plastyczne
 • amortyzacja wstrząsów
 • wytrzymałość na uderzenia
 • wytrzymałość na rozciąganie
 • stabilność wymiarowa

   

 • wytrzymałość na ścieranie
 • wydłużanie przy zerwaniu
 • wydłużanie przy dalszym zerwaniu
 • resztkowość powrotnego odkształcania sprężystego
 • statyczne obciążenie stałe
 • obciążenia szczytowe
 • zachowanie się materiału podczas pożaru
 • odporność na wodę
 • zdolność magazynowania cieczy
 • wytrzymałość na promieniowanie UV

   

 • przepuszczalność powietrza
 • właściwości przeciwdrobnoustrojowe
 • odporność na chemikalia
 • wymiar poprawy tłumienia
 • gęstość materiału
 • wymiarowanie
 • laminowanie
 • nadawanie kształtu
 • nadawanie koloru

   

Dziedziny zastosowania

 • Budowa samochodów
 • Przemysł pakowniczy
 • Przemysł budowlany
 • Przemysł obuwniczy
 • Rolnictwo
 • Przemysł meblarski
 • Budowa maszyn
 • Przemysł urządzeń gospodarstwa domowego