Instrukcja montażu

Izolacja fundamentu maszyny za pomocą Regupol® vibration

Krok 1 - Izolacja fundamentu maszyny za pomocą Regupol® BA
Krok 1: Ułożenie izolacji chroniącej przed drganiami, wykonanej z materiału Regupol®
Krok 2 - Izolacja fundamentu maszyny za pomocą Regupol® BA
Krok 2: Dokładne docięcie warstwy izolacyjnej do wymiarów fundamentu
Krok 3 - Izolacja fundamentu maszyny za pomocą Regupol® BA
Krok 3: Wykonanie szalunku fundamentu maszyny
Krok 4 - Izolacja fundamentu maszyny za pomocą Regupol® BA
Krok 4: Ułożenie folii polietylenowej o grubości przynajmniej 0,2 mm
Krok 5 - Izolacja fundamentu maszyny za pomocą Regupol® BA
Krok 5: Wypełnienie szalunku betonem
Krok 6 - Izolacja fundamentu maszyny za pomocą Regupol® BA
Krok 6: Ułożenie zbrojenia
Krok 7 - Izolacja fundamentu maszyny za pomocą Regupol® BA
Krok 7: Uzupełnienie szalunku betonem i obróbka końcowa
Krok 8 - Izolacja fundamentu maszyny za pomocą Regupol® BA
Krok 8: Usunięcie szalunku po stwardnieniu betonu