Obliczenia dotyczące izolacji fundamentów maszyn

Izolacja fundament maszyn

Obliczenia związane z tłumieniem drgań powinny być wykonywane przez specjalistę zajmującego się planowaniem. Tylko on jest w stanie w sposób kompleksowy ocenić sytuację dynamiczną dla danej konstrukcji. Podczas planowania elastycznych izolacji fundamentów maszyn zalecane jest zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność uniknięcia rezonansu części konstrukcyjnych. Oczywiście należy również uwzględnić miejsce ustawienia urządzenia.

Uproszczona analiza układu drgającego z masą zakłada idealnie sztywne posadowienie elastomeru. W przypadku mas wzbudzających, które nie są bardzo małe w stosunku do masy fundamentu, konieczne jest uwzględnienie impedancji fundamentu.

W celu uzyskania skutecznej izolacji, podczas planowania należy uwzględnić następujące istotne elementy: 

  1. W przypadku maszyn z wzbudzeniem harmonicznym, jak ma to miejsce na przykład w urządzeniach stosowanych w gospodarstwie domowym, działanie izolacyjne wynika z różnicy częstotliwości zakłócającej ω do częstotliwości własnej posadowienia elastycznego (częstotliwość własna posadowienia) ω0.

  2. Wysokość współczynnika sprawności izolacji zależna jest od właściwości tłumiących elastomeru.

  3. Pianki poliuretanowe i wyroby kompozytowe z włókien gumowych, granulatów gumowych (SBR, NBR) i poliuretanów charakteryzują się wyjątkowo nieliniowym zachowaniem materiału, wobec czego konieczne są dokładne badania materiałów.


Zwykle podejmowane są próby posadowienia maszyn powyżej warunków krytycznych. Oznacza to, że częstotliwość własna posadowienia ω0 jest mniejsza niż częstotliwość zakłócająca ω. Aby możliwe było fizyczne uzyskanie działania izolacyjnego, ich różnica musi bezwzględnie wynosić wartość √2 !!! Stosunek dostrojenia powinien praktycznie wynosić przynajmniej od 2 do 3. Im wyższa jest wartość współczynnika dostrojenia, tym lepsze jest działanie izolacyjne.

W idealnym przypadku typowe planowanie działań dotyczących izolacji od drgań maszyn za pomocą materiałów Regupol® lub Regufoam® odbywa się według następującego schematu: 

  1. Obliczenie charakterystycznego nacisku (bez współczynników bezpieczeństwa poszczególnych elementów konstrukcyjnych) pod fundamentem maszyny na podstawie ciężaru własnego fundamentu i ciężaru własnego maszyny.

  2. Wybór odpowiedniego typu materiału Regupol® lub Regufoam® z uwzględnieniem maksymalnego statycznego obciążenia stałego.

  3. Uwzględnienie istotnych częstotliwości zakłócających maszyny (w przypadku izolacji aktywnej) lub uwzględnienie istotnych częstotliwości zakłócających otoczenia (w przypadku izolacji pasywnej).

  4. Wybór częstotliwości własnej posadowienia z uwzględnieniem uzyskiwanej izolacji dodatkowej / działania izolacyjnego i odchylenia w stosunku do częstotliwości zakłócających. Bezwzględnie wymagane jest, aby różnica częstotliwości własnej i częstotliwości zakłócających > √2.

  5. Wykonanie pływającego posadowienia fundamentu z uwzględnieniem punktów 1-4.

Pomoc w doborze wibroizolacji fundamentu

Do obliczeń i doboru wibroizolacji fundamentów maszyn stworzyliśmy program- BSW product finder. Jeśli są Państwo zainteresowani , prosimy o kontakt w sprawie udostępnienia oprogramowania.

Osoba do kontaktu:

Przemyslaw Macioszek
+48 660 506696

E-Mail: p.macioszek@regupol.pl