Układ drgający z jedną masą

Najprostszym przypadkiem służącym do opisu systemu podlegającego drganiom jest układ drgający z jedną masą. Bezwładna masa znajduje się na sztywnym podłożu, od którego oddzielona jest za pomocą elementu elastycznego.

Maszyna (= masa) oddzielona jest od otoczenia za pomocą sprężyny i elementu tłumiącego. W tym przypadku zakładamy tylko jeden stopień swobody i z reguły analizowany jest tylko ruch w kierunku prostopadłym do podłoża.

Specjalne elastomery, takie jak Regupol® i Regufoam®, pełnią tutaj jednocześnie funkcję sprężyny i elementu tłumiącego.

Model jest odpowiedni do wyjaśnienia zasadniczych problemów dotyczących izolacji od drgań i pomaga w wyborze odpowiednich elastomerów.

Model ten może być stosowany zarówno dla izolacji aktywnych, jak i pasywnych. Rozróżnia się przy tym zależne od czasu wzbudzenie poprzez działanie siły i wzbudzenie układu drgającego przez podparcie.

Równanie ruchu wzbudzonego siłą układu drgającego

Równanie ruchu wzbudzonego siłą układu drgającego

Równanie ruchu wzbudzonego przez podparcie układu drgającego

Równanie ruchu wzbudzonego przez podparcie układu drgającego
Układ wzbudzony za pomocą siły; aktywna izolacja od drgań maszyny
Układ wzbudzony za pomocą siły; aktywna izolacja od drgań maszyny
Układ wzbudzony podparciem; pasywna izolacja od drgań urządzenia
Układ wzbudzony podparciem; pasywna izolacja od drgań urządzenia

F(t) to zależne od czasu wzbudzenie za pomocą siły, s(t) to zależne od czasu wzbudzenie podparciem. Współrzędna x opisuje ruch układu drgającego, którego parametry, takie jak masa, tłumienie i sztywność, oznaczone są za pomocą m, b i c.