A

Amplituda

Amplituda jest to największa wartość pewnej wielkości zmieniającej się okresowo. Energia drgań jest wprost proporcjonalna do kwadratu amplitudy...więcej