Tłumienie drgań budynków

Wibroaizolacja budynku stanowi nie lada wyzwanie dla architekta czy projektanta. Dzięki elastomerom firmy BSW  tłumienie drgań budynków nie stanowi już większego problemu.

Budynki z różnych przyczyn mogą być narażone na wstrząsy, które są przenoszone w obrębie struktury budynku i odczuwane przez mieszkańców jako drgania lub wtórne fale akustyczne. W obszarach o gęstej infrastrukturze tłumienie drgań pochodzących z linii kolejowych i instalacji przemysłowych usytuowanych nad lub pod ziemią staje się sprawa priorytetową.

Wysokie ceny działek w obrębie aglomeracji sprawiają, że atrakcyjne stają się również lokalizacje usytuowane obok torów kolejowych – pod warunkiem odpowiedniej wibroakustyki budynków od występujących drgań. Korzyści wynikające z pozyskania tak usytuowanych działek w znacznym stopniu przewyższają dodatkowy nakład ponoszony na wibroizolację tj. elastyczne posadowienie budynku. Stworzone przez BSW elastomery do tłumieniai drgań Regupol® należą do najkorzystniejszych rozwiązań wibroizolacyjnych pod względem kosztów.

Firma BSW oferuje łącznie 20 wariantów elastomerów  Regupol® i Regufoam®, które z powodzeniem zostały już wykorzystane do wibroizolacji budynków tj. zabezpieczenia fundamentów budynków.

Dodatkowe pomiary drgań w dotychczas zrealizowanych projektach wykazały, że tłumienie drgań za pomocą tych elastomerów pozwoliło na uzyskanie wyższych współczynników tłumienia niż wyznaczona w prognozie wymagana wartość minimalna.

Materiał (elastomer)  Regupol® składa się z włókien gumowych, granulatów gumowych (SBR, NBR) oraz poliuretanów, natomiast elastomer Regufoam® jest różnokomórkową pianką poliuretanową.

Maty antywibracyjne Regupol® i Regufoam® firmy BSW udowodniły swą skuteczność w wielu przypadkach pełnopowierzchniowego posadowienia budynków, jak i posadowienia ich części.

Wszystkie właściwości fizyczne, niezbędne dla specjalisty zajmującego się planowaniem systemów tłumienia drgań, są wystarczająco udokumentowane. Na podstawie zmieniających się stopniowo zakresów obciążeń, również w przypadku obciążeń niejednolitych, wewnątrz struktury budynku, możliwe jest wykorzystanie różnych typów elastomerów Regupol® i Regufoam® odpowiednio dopasowanych do danego miejsca, dzięki czemu mogą zostać wykonane również nietypowe systemy wibroizolacyjne.

Jakość tłumienia drgań budynków uzyskana za pomocą elastomerów Regupol® i Regufoam® pozostaje stabilna przez długi okres czasu. Skuteczność wibroizolacji może zostać udokumentowana w wyniku kontrolnych pomiarów obiektów natychmiast po ich wykonaniu oraz po dziesięciu latach użytkowania.

W celu spełnienia szczególnie kompleksowych wymagań w zakresie wibroakustyki, firma BSW we współpracy ze specjalistami ds. planowania zaprojektowała typy elastomerów i ich warianty o specyficznych parametrach, zależnych od danego przypadku zastosowania.

Materiały (elastomery) Regupol® i Regufoam® nadają się do realizacji wszystkich typów wibroizolacji od drgań budynków:

 • pełnopowierzchniowa wibroizolacja budynków 
 • posadowienie budynków na pasach z elastomerów, mat ochronnych
 • punktowa wibroizolacja budynków
 • pionowa, boczna wibroizolacja od drgań
 • wibroizolacja poniżej stropu piwnicy 
 • tłumienie drgań poszczególnych części budynków  
 • konstrukcje typu „pomieszczenie w pomieszczeniu” 
 • ścianki szczelinowe w obszarze przenoszenia drgań między źródłem wzbudzenia drgań, a budynkiem

   

Zalety

 • dopasowanie skuteczności wibroizolacji do wymagań określonych w projekcie
 • dostępność dwóch różnych grup elastomerów – możliwość wyboru rozwiązania optymalnego pod względem ekonomicznym i technicznym 
 • dokładnie zdefiniowane częstotliwości dostrojeniowej materiału, zapewniające poprzez indywidualne grubości materiałów wytłumienie drgań