Izolacja ław fundamentowych

W przypadku budynków z ławami fundamentowymi możliwe jest wykonanie wibroizolacji liniowej w formie pasów z mat antywibracyjnych. Szerokość fundamentu powinna być dobrana w taki sposób, by były wykorzystywane w obszarze, w którym występuje obciążenie optymalnie, a tym samym by możliwe było uzyskanie jak najlepszego efektu tłumienia drgań.

Wibroizolacja w postaci pasów może też być wykonana na ścianach wznoszonych poniżej stropu piwnicy. W tym przypadku można ponadto zrezygnować z pionowej wibroizolacji od podłoża zewnętrznych elementów konstrukcyjnych.

Sąsiadujące elementy konstrukcyjne, na przykład stropy, muszą zostać wykonane w sposób dostatecznie sztywny, aby wyeliminować drgania struktury. Mogą one zostać wykonane zarówno z betonu wytwarzanego na miejscu, jak również jako prefabrykaty.

W celu zapobiegnięcia przenikania mleczka betonowego do podłoża  elastomerowego należy je zabezpieczyć folią PE o grubości przynajmniej 0,2 mm.

Izolacja pasowa fundamentu budynku za pomocą materiału Regupol®

Wibroizolacja pasowa fundamentu budynku za pomocą elastomerów Regupol®/Regufoam®

  1. Podłoże naturalne
  2. Płyta oporowa
  3. System tłumiący drgania wykonany z wykorzystaniem mat antywibracyjnych Regupol®/Regufoam®
  4. Płyta fundamentowa
  5. Ściana piwnicy
  6. Strop piętra