Izolacja pionowa

Pionowa izolacja do oddzielenia fundamentów budynek

W niektórych przypadkach w celu redukcji drgań wystarczające jest wprowadzenie pionowego zdylatowania zewnętrznych elementów konstrukcyjnych. Pionowe poddziały są bardzo często wprowadzane między budynkami istniejącymi a budynkami nowo stawianymi.

Wymagania dotyczące elastomeru dla tego przypadku zastosowania są wielorakie. Zmniejszenie drgań jest tym skuteczniejsze, im bardziej miękki jest materiał pod względem dynamicznym, ale jednocześni musi mieć możliwość przyjmowania występujących obciążeń. Obciążenia te, na przykład obciążenia będące wynikiem nacisku ziemi i/lub nacisku betonu, mogą przyjmować wartości do 100 kN/m2, a w niektórych przypadkach mogą być również znacznie wyższe.

W takim przypadku najczęściej stosowany jest miękki elastomer z grupy Regupol® w formie płyt izolacyjnych. Przy stałej nośności wynoszącej do 100 kN/m2 elastomery Regupol® zachowują bardzo niską sztywność dynamiczną. Dodatkowo materiał jest odporny na wilgoć oraz bardzo łatwy do zamocowania dzięki pomocniczym elementom montażowym.

Posługiwanie się materiałem jest ułatwione dzięki standardowym wymiarom płyt 1.000 x 500 x 50 mm. W zależności od wymagań w danym przypadku, materiał może być układany również w dwóch warstwach o grubości 100 mm. Na zamówienie dostępne są grubości specjalne (np. 25 mm).

Pionowa warstwa izolacyjna może zostać naklejona na ściankę działową. Jest to możliwe w przypadku suchych i odpylonych powierzchni.

W zależności od występujących warunków pogodowych, materiał może też zostać przybity gwoździami, lub z wykorzystaniem pomocniczych elementów montażowych dyblowany do ściany.

Przed zasypaniem ziemi elastomer, w celu ochrony przed tworzeniem się osadów i przecięciem przez ostre kamienie, należy przykryć geowłókniną.