Izolacja punktowa

Ze względu na wysokie obciążenia punktowe występujące w przypadku fundamentów palowych i podporowych, do tłumienia drgań stosowane są z reguły elastomery o wysokiej nośności. Zastosowanie elastomerów należy uwzględnić już we wczesnym stadium planowania, aby izolacja drgań przyczyniała się do bezpieczeństwa całej konstrukcji.

Kształt głowicy pala można zoptymalizować w taki sposób, by pomimo zmiany ymiarów, nacisk na elastomer utrzymywany był na stałym poziomie. Powoduje to jednakowe zachowanie się ze względu na odkształcanie i własności izolacyjne całej konstrukcji fundamentu i elastomerów.

Poza tym struktura posadowienia winna być wykonana w sztywny sposób, aby sąsiadujące struktury budowli uaktywnić jako masy dynamiczne i minimalizować drgania strukturalne.

Punktowa izolacja do oddzielenia fundamentów budynek

Punktowe wytłumienie powierzchni fundamentu budynku za pomocą materiału Regupol®/Regufoam®

  1. Podłoże naturalne
  2. Płyta oporowa
  3. System tłumiący drgania wykonany z wykorzystaniem materiału Regupol®/Regufoam®
  4. Płyta fundamentowa
  5. Ściana piwnicy
  6. Strop piętra