Opis zadania

Drgania wytworzone przez źródła wzbudzenia mogą rozprzestrzeniać się w obrębie całej struktury budynku, są odczuwane przez człowieka jako nieprzyjemne wibracje, prowadzą do powstania wtórnej fali akustycznej, a – w najgorszym przypadku – mogą nawet uszkodzić strukturę budynku. Poza tym drgania mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie maszyn i przyrządów pomiarowych umieszczonych w budynku.

Cele systemu tłumiącego drgania budynków:

  • ochrona zdrowia,
  • ochrona substancji budynku
  • ochrona urządzeń technicznych znajdujących się w budynku.

Pod pojęciem wstrząsów rozumiane są drgania mechaniczne ciał stałych o potencjalnie szkodliwym lub uciążliwym działaniu.

Jako dźwięki materiałowe rozumiane są drgania, które w przeciwieństwie do dźwięków powietrznych, rozprzestrzeniają się przez medium stałe. Drgania w cieczach określane są jako dźwięk przenoszony w cieczy (fala podłużna).

Podczas przenoszenia drgań lub wstrząsów może dochodzić do zmiany mediów obecnych na ich drodze.

Budynki mogą być zabezpieczane przed drganiami na różne sposoby:

  1. Działania prowadzące do zmniejszenia drgań w miejscu emisji, np. system masa-sprężyna umieszczony w przebiegu trasy kolejki.
  2. Przerwanie przenoszenia drgań w obszarze transmisji, np. za pomocą podziemnej ścianki szczelinowej lub ekranowania ścian piwnicy.
  3. Warstwa izolująca wstrząsy i dźwięki materiałowe w miejscu emisji, zamontowana pod fundamentami budynków i na zewnętrznej stronie ścian piwnicy. To rozwiązanie stosowane jest najczęściej.

Najczęstsze rozwiązanie stosowane jest w obrębie fundamentów budynków i określa się je mianem elastycznego posadowienia budynku. Szlaki kolejowe to jedno z najczęściej występujących źródeł emisji drgań, w związku z tym w ich sąsiedztwie często wykonywane jest elastyczne posadowienie budynku dla częstotliwości zakłócających od 25 do 100 Hz. Drgania w tym paśmie częstotliwości są krytyczne, ponieważ mogą prowadzić do rezonansu elementów konstrukcyjnych, a tym samym do efektów hałasu wtórnego.

Dlatego też elastyczne posadowienie budynku ma za zadanie – przy uwzględnieniu złożonych czynników kształtujących daną sytuację – zmniejszenie, przy użyciu materiału zolacyjnego, przenoszenia drgań do struktury budynku. Zastosowanie materiałów Regupol® i Regufoam® umożliwia zmniejszenie poziomu dźwięku o 10 do 25 dB, w zależności od częstotliwości.

Graficzny Borne imisji halasu