Wibroizolacja płyty fundamentowej

W przypadku wibroizolacji pełnopowierzchniowej, cała płyta fundamentowa zostaje oddzielona od podłoża w sposób elastyczny. Elastomer ułożony zostaje albo na grubej warstwie podkładu, albo na specjalnie opracowanej płycie nośnej.

W celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności wibroakustycznej fundament powinien zostać wykonany w sposób bardzo sztywny. Ze względu na ułożenie na całej powierzchni, wibroizolacja może być wykonana prosto i szybko, a ryzyko powstania mostków akustycznych jest w tym przypadku nieznaczne.

Obciążenia pochodzące od budynku rozkładają się na podłożu o dużej powierzchni. Wybór sztywności elastomerów odbywa się z uwzględnieniem różnych obszarów nacisku, dzięki czemu można osiągnąć dość równomierną sprężystość całej płyty podłoża.

Płyta fundamentowa i sąsiadujące z nią elementy konstrukcyjne powinny być również bardzo sztywne, aby możliwe było wytłumienie drgań poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz uaktywnienie dynamiczne masywnych elementów.

Następnie, w celu zabezpieczenia go przed wylewanym betonem, elastomer musi zostać przykryty folią polietylenową (PE).

Pełne oddzielenie fundamentów

Wibroizolacja pełnopowierzchniowa fundamentu budynku za pomocą elastomeru Regupol® / Regufoam®

  1. Podłoże naturalne
  2. Płyta oporowa
  3. System tłumiący drgania wykonany z wykorzystaniem mat antywibracyjnych Regupol® / Regufoam®
  4. Płyta fundamentowa
  5. Ściana piwnicy
  6. Strop piętra